Thông báo mới

Thông báo: Cho thuê phòng

Thông báo: Cho thuê phòng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi Hoàng Mai thông báo : Cho thuê phòng học tại Trung tâm: ~ Thông tin phòng: Diện tích: 34m2 Sức chứa: 24 bàn dài ~ tối đa 48 học sinh. Không …

Lịch học tại Trung tâm tháng 8/2019

Lịch học tại Trung tâm tháng 8/2019

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA VÀ LUYỆN THI HOÀNG MAI Kính gửi quý phụ huynh, học sinh và giáo viên thời khóa biểu tháng 08/2019. Khối THCS Phòng/Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ …