Hà Nội: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020, 122 trường Trung học phổ thông (THPT) công lập và công lập tự chủ của Hà Nội sẽ tuyển mới hơn 67.000 học sinh vào lớp 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có Quyết định số 477/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập và công lập tự chủ năm học 2019 – 2020.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho 122 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 67.235 học sinh và 1.513 lớp.

Cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội giao cho 4 trường THPT có lớp chuyên tuyển mới 2.435 học sinh và 67 lớp (trong đó hệ chuyên tuyển mới 1.750 học sinh và 50 lớp); giao cho 110 trường THPT công lập tuyển mới 62.055 học sinh và 1383 lớp; giao cho 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.745 học sinh và 63 lớp.

Chỉ tiêu cụ thể vào từng trường như sau: