Hướng dẫn tuyển sinh trường Mầm non, Lớp 1 và Lớp 6 năm học 2019 – 2020

Ngày 21/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội có Công văn 412/SGDĐT-QLT hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020. Cụ thể:

>>> Chi tiết Hướng dẫn xem tại CÔNG VĂN 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019

Tuyển sinh vào các trường mầm non, mẫu giáo

Hồ sơ gồm:
 • Đơn xin học (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;
 • Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn.

Lưu ý:

 • Về số trẻ trong một nhóm, lớp thực hiện theo quy định Điều 13, Điều lệ trường mầm non.
 • Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định và diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: đảm bảo ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ.
 • Các trường mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

* Đối với các trường THCS được UBND Thành phố công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu: Thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực căn cứ vào Điểm tuyển sinh (ĐTS) để tuyển sinh:

ĐTS = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra (tính hệ số 2)

* Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội”: Thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực; căn cứ vào ĐTS để tuyển sinh.

* Năm học 2019-2020, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thí điểm chương trình đào tạo quốc tế học chương trình THCS Quốc gia Việt Nam và chương trình giáo dục nhận chứng chỉ trung học quốc tế IGCSE tại 07 trường THCS: Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ), Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm) và lớp 6 THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

* Cách tính ĐTS để làm căn cứ tuyển sinh của các trường trên: ĐTS = Tổng điểm các bài kiểm tra

* Đăng ký nguyện vọng:

 • Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 (NV1) và trường nguyện vọng 2 (NV2).
 • Học sinh nhận đơn đăng ký nguyện vọng tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 tiểu học.

Hồ sơ

Lớp 1:

 • Đơn xin học (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;
 • Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn.

Lớp 6:

 • Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;
 • Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
 • Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn;
 • Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

Thời gian tuyển sinh

Công văn 412 nêu rõ: Các trường mầm non, tiểu học, THCS phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5/2019.

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội”:

 • Thời gian nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển: Học sinh nộp tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 tiểu học chậm nhất vào ngày 24/5/2019; trường tiểu học nộp cho phòng GDĐT chậm nhất vào ngày 28/5/2019; phòng GDĐT tổng hợp, lập danh sách, nộp cho Sở GDĐT vào ngày 31/5/2019.
 • Học sinh xem danh sách đăng ký dự kiểm tra, đánh giá năng lực vào ngày 05/6/2019.
 • Kiểm tra, đánh giá năng lực ngày 10/6/2019;
 • Tuyển sinh từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 20/6/2019. Sau ngày 20/6/2019, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 22/6/2019 đến ngày 24/6/2019.

Đối với các trường THCS được UBND Thành phố công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực:

 • – Kiểm tra, đánh giá năng lực: Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/6/2019, báo cáo phòng GDĐT trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt;
 • – Tuyển sinh từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 24/6/2019.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS tuyển sinh theo tuyến:

– Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

+ Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 03/7/2019;

+ Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 06/7/2019;

+ Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019;

– Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.

Lưu ý:

 • Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019.
 • Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 26/5/2019 đến ngày 12/7/2019; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2019. Đối với trường THCS ngoài công lập thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực: Lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/6/2019.
 • Sau ngày 18/7/2019, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GDĐT cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019.