Hồ sơ cơ sở vật chất

Trung tâm BDVH và Luyện thi Hoàng Mai trực thuộc Công ty cổ phần Hiệp gia Brothers được Sở giáo dục và đào tạo cấp phép hoạt động từ năm 2014 được xây dựng trên khuôn viên ~ 500m2. Trung tâm đặc biệt đầu tư vào hệ thống cơ sở vật chất để đem đem đến điều kiện tốt nhất cho hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng văn hóa :

STT Tên Số lượng Ghi chú
1 Phòng học ( 40m2)

– Bàn ghế đôi: 24 bộ

– Bảng đen chống lóa 1m2*3m: 1 cái.

– Quạt trần: 2 cái

– Quạt cây: 1 cái

– Đèn chống mỏi mắt: 8 cái

– Điều hòa (24 000 btu) : 1 cái

– Bình nước Lavie: 1 bình

 

9

2 Nhà vệ sinh (7m2 – 9m2) 4 Có nhà vệ sinh giành cho Giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ
3 Sân chơi (150m2) 1
4 Bãi gửi xe (400m2) 1 Có chỗ để ô tô
5 Phòng giáo viên 1
6 Phòng tiếp đón 1
7 Phòng họp 1