Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THPT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THPT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THPT 30/08/2019 Trung tâm Bồi dưỡng giáo dục và luyện thi Hoàng Mai Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu: Tuyển sinh học sinh các khối 10, 11, 12. Loại hình lớp: 20 – …

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THCS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THCS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THCS Trung tâm Bồi dưỡng giáo dục và luyện thi Hoàng Mai Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu: Tuyển sinh học sinh các khối 6, 7, 8, 9. Loại hình lớp: 20 – 25 học …