THÔNG BÁO TUYỂN SINH THPT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THPT

30/08/2019

Trung tâm Bồi dưỡng giáo dục và luyện thi Hoàng Mai

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
  2. Chỉ tiêu: Tuyển sinh học sinh các khối 10, 11, 12.
  3. Loại hình lớp: 20 – 25 học sinh.

– Có các lớp đào tạo, củng cổ kiến thức, luyện thi đại học các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa do các giáo viên có bằng cấp, kinh nghiệm chuyên môn giảng dạy.

  1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:
  2. Đối tượng: Học sinh đủ tuổi quy định (từ 15 tuổi đến 18 tuổi)
  3. Điều kiện: Học sinh đã hoàn thành chương trình bậc THCS.

III. Phương thức tuyển sinh:

  1. Phương thức dự tuyển:

– Cha mẹ học sinh nộp đơn Đăng ký tuyển sinh tại văn phòng chính Trung tâm.

– Địa chỉ: số 1 ngách 294/11 ngõ 296 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 02 463 276 276

  1. Phương thức kiểm tra đánh giá năng lực:

– Học sinh có đơn dự tuyển hợp lệ sẽ tham dự bài kiểm tra đánh giá năng lực về kiến thức môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh tùy theo lớp đã ghi trong đơn đăng ký dự tuyển. Nội dung kiểm tra năng lực thuộc phạm vi chương trình THCS hiện hành ( đối với học sinh dự tuyển lớp 10) và phạm vi các lớp 10, 11 ( lần lượt tương ứng với đối tượng học sinh tham gia dự tuyển lớp 11, 12) giáo viên phụ trách đánh giá đảm bảo yêu cầu theo 4 cấp độ : nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng nâng cao, từ đó phân loại và lựa chọn mức độ lớp học phù hợp.

IV. Thời gian tuyển sinh:

– Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Hoàng Mai liên tục tuyển sinh trong suốt năm học.